İlk Theta Healing Deneyimim

Çok farklı şifa sistemini deneyimleyerek kendimi tanımaya ve yaşamda ilerlememe engel durumları şifalandırmaya merak duyuyorum. Theta Healing için bir uzmandan seans değil direkt eğitim alarak kendi üzerimde şifa çalışmaya karar vermiştim. Buna karar vermeden önce bu tekniğe karşı biraz önyargılıydım. Alanında çok iyi bir eğitmenden eğitim aldığım için şanslıydım. İlk kez varoluşun yedinci seviyesine çıktığımdaki his halen çok belirgin. Sanki dünyada kaybolmuşluk hissi içinde savrulurken ait olduğum yere varmıştım, eve dönmüştüm. Yüreğimdeki sıcaklık hissi, çok fazla şey ifade eden sessizlik ve O’nun ışığı, sarılıp sarmalanmışlık hâli ile gözlerimden inen yaşlar içimde duyduğum özlemin ifadesiydi. Ben Yaratıcı’ya temas etmiştim. Çocukluğumdan beri içinde olduğum toplumdan öğrendiğim "O’na sadece seçilmiş kişiler temas edebiliyor." inancı yıkıldı. Öfke duydum buna, nasıl insanları bu şekilde kaynaktan koparabilirler buna ne hakları var diye düşündüm. Bu sevgiyi herkes deneyimlemeli ve herkes Yaratıcıya temas etmeli diye isyan ediyor ve ağlıyordum.

Theta Healing çalıştıkça içimde başka kapılar açılıyordu. İlk inanç çalışmasını yürüttüğümde sistemin gücüne daha da inanmaya başladım. İlk kez karşılaştığım bir kişinin beden okumasını yaptığımda çocukluğundan bu yana muzdarip olduğu rahatsızlığı görebilmiştim. Yaratıcı’ya sorduğum soruların cevabını tam kalbimin içinden bağırırcasına yükselen ve ısrarla cevabı tekrarlayan sesle alıyordum. Yaratıcı bana iç sesimle cevap veriyordu ve ciddi şekilde odaklanıp teslim olduğumda yanıtlar hiç şaşmıyordu.

Tüm bunlarla birlikte çalışma öncesinde belirlediğimiz inanç kalıplarında kinesyolojik olarak tespit ettiğimiz durum, inanç değişikliği çalışmasından sonra tam tersine dönüyordu. Bu da değişikliğin gerçekleştiğine dair gözle görülür şekilde bize öntest ve sontest gibi kanıt sunuyordu.

Bu alanda yol uzun ve pratik gerektiriyor. Kişi her inanç çalışmasından kendisine dair bir gerçeğe temas ederek çıkıyor. Var olan problemin arka planında nasıl bir inanç olduğunun farkına varmak bile çözüme giden yolda önemli bir adım. Bu inanç kalıpları bazen çok fazla dallanıp budaklanmış olabiliyor ama bu sizi endişelendirmesin. Kök inanca varıp onu dönüştürünce ona bağlı tüm diğer dallar da dönüşüyor ve siz biraz daha saf halinize yaklaşmış oluyorsunuz.